atsiraškyti

atsiraškyti
atsiraškýti raškyti iki nusibodimo: Kelias dienas paraškę, nebenori eiti sodan – pavargo, atsiraškė lig valiai . \ raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; suraškyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • apraškyti — tr. Š apskinti: Iš po nakties obaliai apraškyti Ėr. Apraškaũ pomidorus, ir vėl prinoksta JnšM. Apraškiaũ didumą vyšnių Dglš. | refl.: Jau didumas pamidorų apsiraškė Ds. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išraškyti — tr. 1. Š išskinti: Reikia obuoliai be čėso išraškyt Brž. Tėvam sako, kad tavo vaikas agurkus išrãškė Mžš. Rėkia gi, kad uogas kas išraškė Sdk. Žirgeliai tuinus palaužė, mergelės rūtas išrãškė Aps. | prk.: Nelaimingi šito ūgio bemiokai: išraškys …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuraškyti — tr. J; SD1102, Sut, N, [K], M nuskinti: Vaikai obuolius be paros nurãškė Švnč. Kam žalius nurãškėt pamidorus? Ob. Anas visą vasarą po truputį, po truputį ir nurãško žirnius Grv. Varpas nurãškė bade (bado metais) Dglš. Kas nurãškė žiedus?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paraškyti — tr. 1. paskinti: Išejo daržan laiškų paraškyt Ktk. Da nedaug bezdų paraškeĩ – mažai kvepia Kp. Bijojo preit ir paraškyt obalių BM137(Klov). Vėlyvi šiemet žirniai: tik rugpjūčio pradžioj parãškomų teatsirado Sim. | refl. tr.: Uogų duodu visiem… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praraškyti — tr. pradėti skinti: Žirniai praraškytie reikia berniukam; kai mergaitės praraškys, tai kirmėlės žirnius trins (priet.) Ml. raškyti; apraškyti; atsiraškyti; išraškyti; nuraškyti; paraškyti; praraškyti; priraškyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priraškyti — tr. priskinti: Agurkų man prirãškė Švnč. Žirnių priraškeĩ teip daug – ką iš jų darysi? Pb. Šermukšnio vaikų priraškyta Kli. Priraškysiu daugiau žolynų Aps. Gėlių prirãškaite! Lz. Priraškiau dvi kašeles tokių gražių obuoliokų Klt. | refl. tr.:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raškyti — raškyti, rãško, rãškė 1. tr. SD202,328, Sut, N, [K], J, M, Pb skinti: Kap grūdai [obuolio] juodi, tada reikia raškyt Dglš. Visas tuzinas supuolęs sodan ir rãško mano obuolius kaip savus Km. Kad raško, tai ir braška Pšl. Ale ka raškai, i da vis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suraškyti — 1. tr. suskinti: Reiks suraškyt jurginų ir pamerkt ant stalo Ds. | Dešimt kapelių [rugių] suraškom (šiaip taip supjauname), tai iš kur toj duona bus Tvr. | refl. tr.: Susrãškaite slyvų, kad norit Dglš. Viedrelį obuolių susrãškė Dglš. 2. refl.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”